RAS START 54+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannete alusel kuus.

 

Ülevaate tehingute arvust 
annab aruanne.

Hind - 1.25 EUR

ühe tehingu eest.

Minimaalne hind

54.00EUR

 

 

 

Teenustepaketid ettevõttele

RAS CLASSIC 108+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannete alusel kuus.

 

Ülevaate tehingute arvust 
annab aruanne.

Hind - 1.00 EUR

ühe tehingu eest.

 

Minimaalne hind

108.00EUR

 

 

 

 

soodus 20%

 

RAS GOLD 216+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannete alusel kuus.

 

Ülevaate tehingute arvust 
annab aruanne.

Hind - 0.80 EUR

ühe tehingu eest.

 

Minimaalne hind

216.00EUR

 

 

soodus 36%

 

RAS PLATINUM 432+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannete alusel kuus.

 

Ülevaate tehingute arvust 
annab aruanne.

Hind - 0.63 EUR

ühe tehingu eest.

 

Minimaalne hind

432.00EUR

 

 

soodus 50%

 

RAS BUSINESS

Teenuste maksumus, fikseeritud , määratakse kindlaks kokkuleppel.
Hinna kindlaksmääramisel arvestatakse ettevõtte spetsiifilist tegevusulatust, töödeldud dokumentide hulka, töötajate arvu ja raamatupidamise keerukust, vajadust pakkuda spetsiifilisi aruandeid ning arvestada kliendi soovi.

Raamatupidamis-teenuste plussid

Raamatupidamis-teenused

Online-raamatupidamine

Raamatupidamise korrastamisteenused

Raamatupidamis-teenused

Personali arvestus

Paketti  RAS START, RAS CLASSIC, RAS GOLD, RAS PLATINUM kuulub:

Algdokumentide arvestus, raamatupidamisregistrite ja pearaamatu sissekanne;
* Põhivara arvestus;
* Arveldus klientide ja tarnijatega;
* Arveldus erinevate võlgnike ja võlausaldajatega;
* Palgaarvestus, tööaja graafikute koostamine;
* Arveldused aruandvate isikutega, avansiaruannete koostamine;
* Komandeeringukulude arvestus, komandeeringuaruannete koostamine;
* Töövõimetuslehe täitmine, haiguslehe kompensatsiooni arvestus ning nende toimetamine Haigekassale;
* Ettevalmistamine ja deklaratsioonide esitamine Maksu-ja Tolliametisse, tähtaegade ning maksesummade esitamine;
* Aastaaruande koostamine ning esitamine;
* Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
* Ettevõtte jooksvate küsimuste konsultatsioon.

Paketti RAS BUSINESS kuulub:

Algdokumentide arvestus, raamatupidamisregistrite ja pearaamatu sissekanne;
Põhivara arvestus;
Arveldus klientide ja tarnijatega;
Arveldus erinevate võlgnike ja võlausaldajatega;
Palgaarvestus, tööaja graafikute koostamine;
Arveldused aruandvate isikutega, avansiaruannete koostamine;
Komandeeringukulude arvestus, komandeeringuaruannete koostamine;
Töövõimetuslehe täitmine, haiguslehe kompensatsiooni arvestus ning nende toimetamine Haigekassale;
Personali arvestus;
* Töölepingu koostamine või abi selle koostamiseks;
* Abi teiste lepingute koostamisel;
* Ettevalmistamine ja deklaratsioonide esitamine Maksu-ja Tolliametisse, teatamine tähtaegast ja maksesummadest;
* Aastaaruande koostamine ning esitamine;
* Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
* Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine;
* Teist tüüpi aruannete koostamine (Finantsinstitutsioonide jaoks);
* Abi äriplaani koostamisel;
* Vajadusel küsimuste lahendamine Maksu-ja Tolliametiga ning Äriregistriga;
* Kliendi soovil analüüs finantsseisundi ja ettevõtte majandusliku tegevusulatuse kohta;
* Kliendi soovil nõuanded oma töö korraldamisel;
* Ettevõtte jooksvate küsimuste konsultatsioon.

 

Lisateavet teenuste kohta saab telefonil

+372 55589852

Või e-posti teel

Kindlasti teeme Teile raamatupidamise korraldamise kohta pakkumise sellisel moel,

et saaksite valida kõige kasulikuma teenustepaketi,
mis oleks sobilik Teie ettevõttele,

ja seda vähima hinna eest.