RAS START 54+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannetest kuus.

 

Tehingute arvu ülevaate annab aruanne.

Hind - 1.00 EUR

ühe tehingu eest.

Minimaalne hind

54.00EUR

 

 

 

Teenuste paketid ettevõttele

RAS CLASSIC 108+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannetest kuus.

 

Tehingute arvu ülevaate annab aruanne.

Hind - 0.80 EUR

ühe tehingu eest.

 

Minimaalne hind

108.00EUR

 

 

 

 

soodus 20%

 

RAS GOLD 216+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannetest kuus.

 

Tehingute arvu ülevaate annab aruanne.

Hind - 0.64 EUR

ühe tehingu eest.

 

Minimaalne hind

216.00EUR

 

 

soodus 36%

 

RAS PLATINUM 432+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannetest kuus.

 

Tehingute arvu ülevaate annab aruanne.

Hind - 0.50 EUR

ühe tehingu eest.

 

Minimaalne hind

432.00EUR

 

 

soodus 50%

 

RAS BUSINESS

Teenuste maksumus, fikseeritud , määratakse kindlaks kokkuleppel.
Hinna kindlaksmääramisel arvestatakse ettevõtte spetsiifilist tegevusulatust, töödeldud dokumentide hulka, tööliste arvu ja raamatupidamise keerukust, vajadust pakkuda spetsiifilisi aruandeid ning kliendi soovi.

Raamatupidamis-teenuste plussid

Raamatupidamis-teenused

Online-raamatupidamine

Raamatupidamise korrastamisteenused

Raamatupidamis-teenused

Personali arvestus

Paketti  RAS START, RAS CLASSIC, RAS GOLD, RAS PLATINUM kuulub:

Algdokumentide arvestus, raamatupidamisregistrite ja pearaamatu sissekanne;
* Põhivara arvestus;
* Arveldus klientide ja tarnijatega;
* Arveldus erinevate võlgnike ja võlausaldajatega;
* Palgaarvestus, tööaja graafikute koostamine;
* Arveldused aruandvate isikutega, avansiaruannete koostamine;
* Komandeeringukulude arvestus, komandeeringu aruannete koostamine;
* Töövõimetuslehe täitmine, haiguslehe kompensatsiooni arvestus ning nende toimetamine Haigekassale;
* Ettevalmistamine ja deklaratsioonide esitamine Maksu-ja Tolliametisse, tähtaegade ning maksesummade teatamine;
* Aastaaruande koostamine ning esitamine;
* Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
* Ettevõtte jooksvate küsimuste konsultatsioon.

Paketti RAS BUSINESS kuulub:

Algdokumentide arvestus, raamatupidamisregistrite ja pearaamatu sissekanne;
Põhivara arvestus;
Arveldus klientide ja tarnijatega;
Arveldus erinevate võlgnike ja võlausaldajatega;
Palgaarvestus, tööaja graafikute koostamine;
Arveldused aruandvate isikutega, avansiaruannete koostamine;
Komandeeringukulude arvestus, komandeeringu aruannete koostamine;
Töövõimetuslehe täitmine, haiguslehe kompensatsiooni arvestus ning nende toimetamine Haigekassale;
Personali arvestus;
* Koostamine või abi töölepingu koostamisel;
* Abi teiste lepingute koosatamisel;
* Ettevalmistamine ja deklaratsioonide esitamine Maksu-ja Tolliametisse, tähtaegade ning
maksesummade teatamine;
* Aastaaruande koostamine ning esitamine;
* Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
* Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine;
* Teist tüüpi aruannete koostamine (Finantsinstutsioonide jaoks);
* Abi äriplaani koostamisel;
* Vajadusel küsimuste lahendamine Maksu-ja Tolliametiga ning Äriregistriga;
* Kliendi soovil analüüs finantsseisundi ja ettevõtte majandusliku tegevusulatuse kohta;
* Kliendi soovil nõuanded oma töö korraldamisel;
* Ettevõtte jooksvate küsimuste konsultatsioon.

 

Подробнее информацию о стоимости услуг можно получить по телефону

+372 56224090

По электронной почте

Kindlasti Me Teeme Teile raamatupidamise organisatsiooni pakkumise, sellisel moel,

et valida kõige   kasulikum  teenuste  pakett,

mis oleks  sobilik   Teie ettevõttele,

vähima hinna eest.