top of page
RAS START 54+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannete alusel kuus.

 

Ülevaate tehingute arvust 
annab aruanne.

Hind - 1.25 EUR

ühe tehingu eest.

Minimaalne hind

54.00EUR

 

 

Hind

Teenustepaketid ettevõttele

RAS CLASSIC 108+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannete alusel kuus.

 

Ülevaate tehingute arvust 
annab aruanne.

Hind - 1.00 EUR

ühe tehingu eest.

 

Minimaalne hind

108.00EUR

 

 

 

 

soodus 20%

 

RAS GOLD 216+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannete alusel kuus.

 

Ülevaate tehingute arvust 
annab aruanne.

Hind - 0.80 EUR

ühe tehingu eest.

 

Minimaalne hind

216.00EUR

 

 

soodus 36%

 

RAS PLATINUM 432+

Hind määratakse äritehingute kogusest, raamatupidamise kannete alusel kuus.

 

Ülevaate tehingute arvust 
annab aruanne.

Hind - 0.63 EUR

ühe tehingu eest.

 

Minimaalne hind

432.00EUR

 

 

soodus 50%

 

RAS BUSINESS

Teenuste maksumus, fikseeritud , määratakse kindlaks kokkuleppel.
Hinna kindlaksmääramisel arvestatakse ettevõtte spetsiifilist tegevusulatust, töödeldud dokumentide hulka, töötajate arvu ja raamatupidamise keerukust, vajadust pakkuda spetsiifilisi aruandeid ning arvestada kliendi soovi.

Raamatupidamis-teenuste plussid

Raamatupidamis-teenused

Online-raamatupidamine

Raamatupidamise korrastamisteenused

Raamatupidamis-teenused

Personali arvestus

Paketti  RAS START, RAS CLASSIC, RAS GOLD, RAS PLATINUM kuulub:

Algdokumentide arvestus, raamatupidamisregistrite ja pearaamatu sissekanne;
* Põhivara arvestus;
* Arveldus klientide ja tarnijatega;
* Arveldus erinevate võlgnike ja võlausaldajatega;
* Palgaarvestus, tööaja graafikute koostamine;
* Arveldused aruandvate isikutega, avansiaruannete koostamine;
* Komandeeringukulude arvestus, komandeeringuaruannete koostamine;
* Töövõimetuslehe täitmine, haiguslehe kompensatsiooni arvestus ning nende toimetamine Haigekassale;
* Ettevalmistamine ja deklaratsioonide esitamine Maksu-ja Tolliametisse, tähtaegade ning maksesummade esitamine;
* Aastaaruande koostamine ning esitamine;
* Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
* Ettevõtte jooksvate küsimuste konsultatsioon.

Paketti RAS BUSINESS kuulub:

Algdokumentide arvestus, raamatupidamisregistrite ja pearaamatu sissekanne;
Põhivara arvestus;
Arveldus klientide ja tarnijatega;
Arveldus erinevate võlgnike ja võlausaldajatega;
Palgaarvestus, tööaja graafikute koostamine;
Arveldused aruandvate isikutega, avansiaruannete koostamine;
Komandeeringukulude arvestus, komandeeringuaruannete koostamine;
Töövõimetuslehe täitmine, haiguslehe kompensatsiooni arvestus ning nende toimetamine Haigekassale;
Personali arvestus;
* Töölepingu koostamine või abi selle koostamiseks;
* Abi teiste lepingute koostamisel;
* Ettevalmistamine ja deklaratsioonide esitamine Maksu-ja Tolliametisse, teatamine tähtaegast ja maksesummadest;
* Aastaaruande koostamine ning esitamine;
* Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
* Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine;
* Teist tüüpi aruannete koostamine (Finantsinstitutsioonide jaoks);
* Abi äriplaani koostamisel;
* Vajadusel küsimuste lahendamine Maksu-ja Tolliametiga ning Äriregistriga;
* Kliendi soovil analüüs finantsseisundi ja ettevõtte majandusliku tegevusulatuse kohta;
* Kliendi soovil nõuanded oma töö korraldamisel;
* Ettevõtte jooksvate küsimuste konsultatsioon.

 

Lisateavet teenuste kohta saab telefonil

+372 55589852

Või e-posti teel

Kindlasti teeme Teile raamatupidamise korraldamise kohta pakkumise sellisel moel,

et saaksite valida kõige kasulikuma teenustepaketi,
mis oleks sobilik Teie ettevõttele,

ja seda vähima hinna eest.

Paketti kulub
bottom of page