top of page
Online Accounting

Online-raamatupidamine

Online raamatupidamise erinevus tavalisest raamatupidamisteenusest:

 • Kaugjuurdepääs on MUGAV . Pidev juurdepääs programmile mitme kasutaja jaoks ööpäevaringselt ja mistahes maailma punktis;

 • Kaugjuurdepääs on ÖKONOOMNE . Säästate aega ja raha – vältides raamatupidamisfunktsioonide dubleerimist ja korraldades optimaalset raamatupidamist. Pearaamatupidaja näeb dokumente kohe pärast nende loomist;

 • Kaugjuurdepääs on ÕIGE. Võimaldab reaalajas kontrollida koostatud algdokumente;

 • Kaugjuurdepääs on LIHTNE . Meie spetsialist seadistab kogu vajaliku tarkvara raamatupidamise programmiga ühinemiseks;

 • Kaugjuurdepääs on AKTUAALNE. Kogu informatsioon nõuete ja võlgnevuste kohta on Teile kättesaadavad 24 tundi öö päevas ja vastab tegelikule olukorrale;

 • Kaugjuurdepääs on OPERATIIVNE. Võimaldab kiirelt saada teavet Teie firma majandusliku seisu kohta, määratleda tugevad ja nõrgad küljed ning teha otsuseid kiiremini;

 • Kaugjuurdepääs on EFEKTIIVNE. Kasutades oma tegevuses arenenud tehnoloogiat, tõstate ettevõtte efektiivsust ning vähendate organisatsiooni töötajate dokumentaal koormust, mis mõjub positiivselt ettevõtte majandustulemustele.

Плюсы

Raamatupidamisteenuste plussid

 • Raamatupidamisteenus meie firmas maksab oluliselt vähem kui oma raamatupidamise hooldamise kulud.

 • Puuduvad raamatupidaja töökoha ja töövahenditega seotud kulud Teie kontoris (puuduvad rendikulud, mööblikulud, org.tehnikukulud, kantseleikulud jne).

 • Puuduvad kulud raamatupidamistarkvara ostmiseks. Meie raamatupidamisfirma töötab uusimate raamatupidamis- ja juriidikaprogrammidega ning uuendab pidevalt tarkvaravahendeid.

 • Puuduvad palgakulud, puhkusetasukulud, haiguspäevadega seotud väljamaksed - raamatupidamisteenuste kulud arvake täielikult maha.

 • Pole vaja lahendada personaliküsimusi (vallandamine, uute töötajate ja raamatupidaja otsing jne). Puudub raamatupidajate koolitusvajadus.

 • Pole vaja lahendada küsimust, mis puudutab raamatupidamise andmebaaside säilitamist. Meie raamatupidamisfirmat teenindavad kogenud süsteemiadministraatorid, kes tagavad kõikide andmebaaside turvalisuse.

 • Teid teenindavad parimad spetsialistid.

Raamatupidamisteenused

• Algdokumentide arvestus, raamatupidamisregistrite ja pearaamatu sissekanne;
• Põhivara arvestus;  
• Arveldus  klientide ja tarnijatega;
• Arveldus erinevate võlgnike ja võlausaldajatega;
• Palgaarvestus, tööajagraafikute koostamine;
• Arveldused aruandvate isikutega, avansiaruannete koostamine;
• Komandeeringukulude arvestus, komandeeringuaruannete koostamine;
• Töövõimetuslehe täitmine, haiguslehe kompensatsiooni arvestus ning nende 
toimetamine Haigekassale;
• Personali arvestus;
• Töölepingu koostamine või abi töölepingu koostamiseks;
• Abi  teiste lepingute koostamisel; 
• Ettevalmistamine ja deklaratsioonide esitamine Maksu-ja Tolliametile,
tähtaegadest ning maksesummadest teatamine; 
• Aastaaruande koostamine ning esitamine; 
• Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
• Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine; 
• Teist tüüpi aruannete koostamine (Finantsinstitutsioonide jaoks); 
• Abi äriplaani koostamisel;
• Vajadusel küsimuste lahendamine Maksu-ja Tolliametiga ning Äriregistriga; 
• Kliendi soovil analüüs finantsseisundi ja ettevõtte majandusliku tegevusulatuse
kohta; 
• Kliendi soovil nõuanded oma töö korraldamisel; 
• Ettevõtte jooksvate küsimuste konsultatsioon.

Ведение

Raamatupidamise taastamisteenused

Raamatupidamise taastamine on teenus, mille tulemusena ettevõtte raamatupidamine korrastatakse ettenähtud seisukorrale kooskõlas kehtiva seadusega.

Восстановление

Raamatupidamisteenused

 • Raamatupidamise eraldi osade pidamine on kõige aktuaalsem teenus oma raamatupidamispersonali omavale ettevõttele, kes samal ajal otsib võimalusi raamatupidamise optimeerimiseks ja selle tagamisega seotud KULUDE KOKKUHOIUKS..

Ведение участка

Personali arvestus

 • Töölepingute vormistamine, muutmine ja täiendamine.

 • Haiguslehtede vormistamine, hüvitise maksmine haiguslehe alusel ja nende toimetamine Haigekassale;

 • Tööajagraafikute pidamine.

Кадровый учет
bottom of page