Online-raamatupidamine

Online raamatupidamise erinevus tavalisest raamatupidamisteenusest:

 • Kaugjuurdepääs- on MUGAV . Pidev juurdepääs programmile mitmele kasutajale ööpäevaringselt ja mistahes maailma punktis;

 • Kaugjuurdepääs- on ÖKONOOMNE . Säästate aega ja raha – vältides raamatupidamisfunktsioonide dubleerimist ja optimaalse raamatupidamise korraldamine. Pearaamatupidaja näeb dokumendid kohe pärast loomist;

 • Kaugjuurdepääs- on ÕIGE. Võimaldab reaalajas kontrollida koostatud algdokumendid;

 • Kaugjuurdepääs- on LIHTNE . Meie spetsialist seadistab kõik vajalik tarkvara raamatupidamise programmiga ühinemiseks;

 • Kaugjuurdepääs- on AKTUAALNE. Kõik informatsioon nõuete ja võlgnevuste kohta on Teile kättesaadavad 24 tundi päevas ja vastab tegelikule olukorrale;

 • Kaugjuurdepääs- on OPERATIIVNE. Võimaldab kiirelt saada teavet Teie firma majandusliku seisu kohta, määratleda tugevad ja nõrgad küljed ning teha otsuseid kiiremini;

 • Kaugjuurdepääs- on EFEKTIIVNE. Kasutades arenenud tehnoloogiat tegevuses, tõstate ettevõtte efektiivsust ning vähendate organisatsiooni töötajate dokumentaal koormust, mis mõjub positiivselt ettevõtte majandustulemustele.

 

Raamatupidamisteenuste plussid

 • Raamatupidamise teenus meie firmas maksab oluliselt vähem kui oma raamatupidamise hooldamise kulud.

 • Puuduvad raamatupidaja töökoha töövahenditega seotud kulud Teie kontoris (puuduvad rendikulud, mööblikulud, org.tehnikukulud, kantseleikulud jne).

 • Puuduvad kulud raamatupidamistarkvara ostmiseks. Meie raamatupidamisefirma töötab kõige uusima raamatupidamis-ja juriidilis programmidega, ning pidevalt uuendab tarkvaravahendid.

 • Puuduvad palgakulud, puhkusetasu kulud, haiguspäevad ja seotud maksud - raamatupidamisteenuste kulud arvatake täielikult maha.

 • Pole vaja lahendada personaliküsimusi (vallandamine, uue töötajate ja raamatupidaja otsing jne). Puudub raamatupidajate koolitusvajadus.

 • Pole vaja lahendada küsimust, mis puudutab raamatupidamis andmebaaside säilitamist. Meie raamatupidamisfirmat teenindab kogenud süsteemiadministraatorid, kes tagavad kõikide andmebaaside turvalisust.

 • Teid teenindavad parimad spetsialistid.

Raamatupidamisteenused

• Algdokumentide arvestus, raamatupidamisregistrite ja pearaamatu sissekanne;
• Põhivara arvestus;  
• Arveldus  klientide ja tarnijatega;
• Arveldus erinevate võlgnike ja võlausaldajatega;
• Palgaarvestus, tööaja graafikute koostamine;
• Arveldused aruandvate isikutega, avansiaruannete koostamine;
• Komandeeringukulude arvestus, komandeeringu aruannete koostamine;
• Töövõimetuslehe täitmine, haiguslehe kompensatsiooni arvestus ning nende 
toimetamine Haigekassale;
• Personali arvestus;
• Koostamine või abi töölepingu koostamisel;
• Abi  teiste lepingute koosatamisel; 
• Ettevalmistamine ja deklaratsioonide esitamine Maksu-ja Tolliametisse,
tähtaegade ning maksesummade teatamine; 
• Aastaaruande koostamine ning esitamine; 
• Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
• Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine; 
• Teist tüüpi aruannete koostamine (Finantsinstutsioonide jaoks); 
• Abi äriplaani koostamisel;
• Vajadusel küsimuste lahendamine Maksu-ja Tolliametiga ning Äriregistriga; 
• Kliendi soovil analüüs finantsseisundi ja ettevõtte majandusliku tegevusulatuse
kohta; 
• Kliendi soovil nõuanded oma töö korraldamisel; 
• Ettevõtte jooksvate küsimuste konsultatsioon.

 

Raamatupidamise korrastamisteenused

Raamatupidamise taastamine on teenus, mille tulemusena ettevõtte raamatupidamine korrastatakse ettenähtud seisukorrale vastavalt kehtiva seadusele.

 

Raamatupidamisteenused

 • Ведение отдельных участков бухгалтерского учета является наиболее актуальной услугой для предприятия, которое имеет собственный штат бухгалтеров, но при этом ищет пути для оптимизации процесса ведения бухгалтерского учета и МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ на его обеспечение.

 

Personali arvestus

 • Töölepingute vormistamine, muutmine ja täiendamine.

 • Haiguslehtede vormistamine, hüvitise maksmine haiguslehe alusel ja nende toimetamine Haigekassale;

 • Tööajagraafikute pidamine.